Elementler ve aşk

Burçlarınızı okurken, grupları görmektesiniz. Astroloji’de bu ana gruplar ikiye ayrılırlar; elementler ve karakterler olarak. Burcunuzun başında yazan grubu öğrenin (toprak/sabit veya su/değişken gibi…) ve aşağıda sizi ilgilendiren iki grubu dikkatle okuduktan sonra burcunuzu bir daha yorumlayın…

Bireysel Astroloji, insan faktörünü ele alır. Doğum anına göre çıkartılan yıldız haritası (horoskop) aracılığı ile, kişinin karakterini, yeteneklerini, olumlu veya olumsuz yönlerini incelendiği gibi, ailesel konumunu veya yapısını, eğitim durumunu, iş hayatını, dostluklarını, yakın çevresini ve genel açıdan sağlığını da araştırır. Astrolojinin bu yönüne, Davranış Astrolojisi, Genetik Astroloji, Sağlık (tıbbi) Astrolojisi, Saatsal Astroloji "Horary"  ve Majikal Astroloji de girmektedir. Genel olarak bakıldığında; bireysel astroloji İnsan ve onun gelişim yolundaki oluşumları hakkında bilgi edinmemize yardımcı olur. Birisi hakkındaki düşüncelerimiz ne olursa olsun onu tanımamız için önce birlikte olmamız ve iletişim sağlamamız gerekir, bu bir sosyal davranıştır.

Gözlem gücüne dayanarak edindiğimiz bilgileri değerlendirirsek ancak o zaman olumlu veya olumsuz düşünerek, bir kişi için genel bir fikir edinebiliriz. Tüm bunların oluşurken geçen zaman bizlerin gözlem ve değerlendirme yeteneğimize bağlıdır. Bizler çevremiz ile iletişimde olduğumuz için insanları tanımak da zorundayız.

Bir insan hakkındaki ilk izlenimlerin yanıltıcı veya ön yargılı olma ihtimalini de düşünürsek, zaman açısından uğradığımız kaybı da görebiliriz. Oysa, tüm bu gelişmeleri daha verimli ve daha hızlı yapma imkanımız vardır, bu da Bireysel astrolojinin alanı içerisindedir. Ama öncelikle ilk adım olarak kendimizi incelememiz gerekir. İncelemeler sonucunda kendimizde gördüğümüz ve çoğunu zaten bildiğimiz şeylerin doğrulukları hakkında fikir edinmemiz böylece daha kolay olacaktır.

Elementler Ve Üçlemeler
Astroloji; Burçlar Kuşağı’nın yani Zodyak’ın geometrik dizilimine göre iki önemli gruba ayrılır. Dörtlü Gruplama diye adlandırılan dizilim kişinin davranış biçimi hakkında da bilgi vermektedir. İkinci önemli gruplama ise Üçlü Gruplama’dır. Burada da kişinin karakteri hakkında bilgi edinmemiz mümkün olacaktır.

ELEMENTLER

SU GRUBU: 
Duygusal – Sezgisel – Hislerde enerjik – Sezgisel kaabiliyetli – Pasif – İçe dönük – Ritmik – Hissi alışverişte bulunan.

Su elementi kişide duyguların ve sezgilerin yönlendirilmesini göstermektedir. Duygusal yönün ve sezgilerin ağır basmasını ve biliçli kullanılmasını da  simgeler. Yengeç Burcu’nda bu daha çok ev ve aile ilişkilerinde aynı zamanda da özel ilişkilerindeki duygusallığın yoğunluğunu yöneliktir. Akrep Burcunda bu duyguların biliçli kullanımını ve bilinçli yönlendirilmesini görürüz. Bununla beraber duyguların ve sezgilerin gizli kalmasını da ifade eder. Balık Burcunda ise  bu duyguların ve sezgilerin bilinçsiz kullanımını ortaya çıkar. Ayrıca dış etkenlerden biliçsiz olarak fazlasıyla etkilenmeyi de göstermektedir.

ATEŞ GRUBU : 
Spiritüel eğilimli – Çabuk uyarılan – Enerjik – Dinamik – Aktif – Yaratıcı – Kendini bilen.

Ateş elementi kişiyi yaşamında kendisinden başkasının yönetmesine izin vermemeye yönlendirir. Daha çok kişi kendi kendisinin yöneticisi ve öncüsüdür. Koç Burcunda bu davranış biçimi kişinin kararlılığını, kendisine güvenini, aktif olma yani faal olma dürtüsünü ve riske atılma isteğini yoğunlaştırır. Aslan Burcunda bu davranış biçimi daha çok organizasyon, genel toplumda ortaya çıkma isteği ve olayların içinde gözde kişi olma yönünde ortaya çıkmaktadır. Yay Burcunda ise belirli konularda ki bunlardan bazıları ‘din, felsefe, eğitim, hukuk’ gibi dallardır. Bu konularda bilgili ve önder olma isteğini gösterir. Bununla birlikte çevresini genişletmeye yönelik davranışlar gösterir. Ateş grubunun yoğunluğu kişide initcılık ve buna bağlı agresif tutumların ortaya çıkmasına sebep olur. Ayrıca yaratıcılığın iyi kullanılmasını, sert davranışlarda (erkeksi)  bulunma isteğini de göstermektedir. Bu özellikler kişinin haritasında söz konusu burçların düştüğü evlerde daha yoğunlukta ortaya çıkarlar.

TOPRAK GRUBU :
Maddi eğilimli – Fiziki hareketlilik – İdrak eder – Pratik – Kararlı – Kendini kontrol edebilen – Koruyucu (muhafaza edebilen).

Toprak elementi kişiyi her türlü konularda pratik olmaya yönlendirir. Bununla birlikte özellikle maddi ve materyel konularda da pratiklik ve iyi kullanımı göstermektedir. Boğa Burcunda bu daha çok maddi ve sahip olma yönünde ortaya çıkmaktadır. Buradaki pratikliği ve çoğaltma isteğini göstermektedir. Başak Burcunda bu daha çok sahip olduğu materyelleri iyi kullanma ve onlara gereken özeni gösterme şeklinde görülmektedir. Sabırlı olmasını, detayları sevmesini ve bu konularda el yeteneğinin gelişmiş olmasını da ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca kendisine ve vücüduna gösterdiği özeni de göstermektedir. Oğlak Burcunda ise bu daha çok pratik yönde organizazyon yeteneğini ve ticaret zihniyeti simgeler.

HAVA GRUBU: 
Manevi – İçten aktif enerjili – Açılabilen (hislerini dökmeye hazır olan) – Birleştirici – Entellektüel tutum – Çabuk parlayabilen.

Hava elementi kişinin daha çok iletişime yönelik olmasını anlamındadır. Zihinsel alış verişin gerçekleşmesine yönlendirir. Bununla birlikte sosyal ilişkilerin ve entellektüelliğin ölçüsünü de yönlendirir. İkizler Burcunda haberleşmeyi veya bilgileri biriktirme kaabiliyetini ve bu bilgileri rahatlıkla iletme yönündeki zenginliği görürüz. Terazi Burcunda ise bu daha çok insan ilişkilerini dengeleme yönünde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca genel ilişkilerdeki alışverişin oluşumunu da dengeleme veya eşitleme yönünde ağırlık kazanmaktadır. Kova Burcunda da bu daha çok yakın çevre ilişkilerini ve genel çevre ilişkilerindeki yardımcı olma ve yardım etme isteğini gözlemleriz.

KARAKTERLER

SABİT GRUP : 
Sağlam – Konsantrasyon yeteneği – Şiddetli dürtülü.

Sabit grubundaki yoğunluk kişinin dayanıklılığını ve olayların üserine gidebilmeyi göstermektedir. Başarılarının, uzun süreli dayanıklılıkları ve inatlarından gerçekleştiğini göstermektedir. Ağır ve sürekli bir çalışma ritmine alışık olmalarını da göstermektedir.

ÖNCÜ GRUP: 
Aktif – Yaratıcı – Teşebbüs etmeyi seven – Verimli.

Öncü grubundaki yoğunluk kişinin karakterinde belirli, daha doğrusu kendisinin seçtiği konularda önde olma ve bilgili olma isteğini göstermektedir. Buradaki yoğunluk kişinin bulunduğu çevreye etki etmesini gelişen olalayların içinde aktif olmasının işaretidir.Gerçekçilik ve mantığın her türlü ilişkileri ve çevrede iyi kullanımını da simgeler. Ayrıca bir şeyler yapabilme, aktif ve faal olma dürtüsünün yoğunluğunu da göstermektedir.

DEĞİŞKEN GRUP: 
Ritmik – Değişken – Derinlilik – Genişleyebilen.

Değişken grubun yoğunluğu daha çok kişinin tecrübe edinmesini göstermektedir. Bu tecrübelerin nasıl kullanıld beraber mantığın ve zekanın kıvraklığınıda göstermiktedir. Ayrıca her şeyle uyumluluk sağlamayı da göstermektedir.

Kaynak: Hürriyet

Paylaş

Yorumlar