Beden Kitle İndeksi


Beden Kitle İndeksi – İdeal Kilom Nedir?

Beden Kitle İndeksi (BKİ)  Nedir:

Beden kitle indeksi (BKİ) yada Body Mass Index (BMI) olarak tanımlanan bu değer, kişinin şişmanlık (obezite) hastalığının olup olmadığının, eğer varsa hangi derecede olduğunun belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. BKİ değerinin bulunmasında aşağıdaki formülden yararlanılır.

Cinsiyetiniz nedir?
erkek

kadın
Kilonuz nedir?
Boyunuz nedir?
  

Girdiğiniz verilere göre BKİ değeriniz

kg/m2 olarak belirlendi.
Bu sonuca göre

olduğunuz söylenebilir.
(gebelik dönemi için geçerli değildir)

BKİ 20-25.9 arası: normal kilolu
26-29.9 arası kilolu
30’dan yüksek obez (aşırı kilolu)
20’den düşük: düşük kilolu

İdeal Vücut Ağırlığınız

kg (ya da

lbs) olmalı
Girdiğiniz verilerden hesaplanabilecek diğer değerler şunlardır:
Vücut Yüzey Alanınız :
m2

Yağsız Vücut Ağırlığınız :


kg ya da

lbs (pound)