Su Grubuyla Su Grubunun Aşk Uyumu (Yengeç Akrep Balık)

Su Burçları: Yengeç – Akrep – Balık 

Bir ilişkide iki su burcu olunca, duygu yoksunluğu ve duygusal uzaklık bir sorun olamaz. Gerçekte ise, birbirlerine gösterdikleri aşırı duyarlılık ilişkiyi batırabilir. İki su burcunun, olaylara karşı aşırı duyarlı ve korkak olma eğilimleri sorun olabilir. Su, zaman zaman kendisini duygularından uzak tutmalıdır ama bu iki duygusal ve duyarlı kişi için imkansızdır. Birbirleriyle içgüdüsel bakımdan ilişki kurabilseler bile, sorunları aşmak yerine birbirlerine yapışırlar. Su her çeşit fobi türetmeye meraklı olduğundan, bu belirtiler karmaşık endişelerle sık sık şiddetlenirler. 

Gariptir ki, iki su burcu beraberken, ilişki ne kadar az doyurucu ve mutsuz olursa olsun, hiçbirisi ilişkiyi kesmeyecektir. Kopmayı sağlayacak durumu beklerlerler ya da birisi, diğerini duygusal bir çıkmaza kışkırtır, böylece ötekisinin hatalı ve reddedilmiş rolünü oynamasına izin verir. Her ikisi de geçmişe bağlıdırlar ve genelde yanlış olan konu bedensel red ve duygusal soğukluktur. Bir eşin haritasında daha fazla hava ve ateş elementi olmadıkça, bu durum yıllarca sürebilir. Örneğin, toprak/ateş/hava yönü ağır basan bir kişiyle, toprak/su yönleri baskın çıkan kişi arasında maddesel birlikler problemli olabilirler ama bunların çözülmesi imkansız değildir. Ama, yoğun benzerlikler her ilişkide görüldüğü gibi, gerilim ve çatışmaya da neden olabilirler.

Paylaş

Yorumlar