Çocukla kaliteli zaman geçirme

Çocukla geçirilen kaliteli zaman, annenin çocuğun yaş ve gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak onun fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimini, kişilik oluşumunu olumlu olarak etkileyecek desteği doğru zamanda ve doğru şekilde verdiği bir süreçtir. 

Eğitimli çalışan annenin, çalışmayana kıyasla çocuklarıyla daha fazla kaliteli zaman geçirdiği tezi , bazı durumlarda, iddialı bir görüş olabilir. Annenin eğitimi, sosyo-kültürel özellikleri, çocuk eğitimi konusunda sahip olduğu bilgiler çocuğuyla iletişimini etkiler. Çalışan annenin gününü planlaması, önceliklerini belirleme konusundaki becerileri, eş, aile büyükleri, bakıcılar gibi yakın çevresinden aldığı destek de çok önemli ve belirleyicidir. 

Çalışan anneler iş hayatları nedeniyle çocuklarıyla birlikte olamadıkları için suçluluk duygusuna kapılırlar. Bu duygunun yarattığı ağırlık altında ezilerek çocukların her istediklerini yerine getirme, sürekli armağanlar alma gibi davranışlar sergilerler. Çalışan annenin öncelikle suçluluk duygusundan kurtularak , çağdaş yaşamın gereği olarak pek çok annenin günün büyük bir bölümünü iş yerlerinde geçirdiği gerçeğini kabullenmesi gerekir. İş dönüşü evdeki diğer sorumluluklarla ilgilenmeden annenin öncelikle çocuğuna zaman ayırması önemlidir. Bebeklik döneminden itibaren çocuğun temel gereksinimlerinin karşılanması, uyku, beslenme, eğlence ve ders zamanlarının düzenli olması, adil disiplin kurallarının kararlı bir şekilde uygulanması, anne-çocuk arasında sağlıklı iletişimin kurulması ve paylaşımların bulunması çalışan annenin çocuğuna ayırdığı sürecin verimli olarak kullanıldığına dair göstergeleridir. 

Ev ortamında anne-çocuk arasındaki iletişimi pekiştirecek pek çok etkinlik planlanabilir. Örneğin çocuğun yaş ve gelişim özellikleri doğrultusunda birlikte kitap okumak, yap boz yapmak, resim çizmek, yemek yapmak, sohbet etmek, okul tarafından verilen bir projeyi birlikte hazırlamak, evle ilgili sorumlulukları paylaşmak- örneğin anne banyoyu temizlerken çocuğun tuvalet kağıdı rulolarını değiştirmesi v.b.

Sosyal ortamlarda anne-çocuk birlikte yapmaktan hoşlanacakları etkinliklere yönelebilirler, örneğin yürüyüşe çıkmak, spor yapmak gibi. Birlikte yapılan etkinliklerin yanı sıra diğer yetişkinlerin ve özellikle çocuğun yaşıtlarının katılacağı faaliyetlere yer verilebilir. Ailelerin bir araya gelerek, çocukların hoşlanacakları etkinlikler planlamaları birbirlerini yakından tanımalarını da sağlar.Çocuklar hoşca zaman geçirerek sosyal yönlerini geliştirirler.Örneğin hayvanat bahçesini ziyaret etmek, sinema, tiyatro gibi gösterileri izlemek, müze ve diğer tarihi eserleri gezmek v.b.

Pedagog Dr. Melda AlantarAile ve Çift Terapisti
malantar@tnn.net
0 212 247 28 30
Teşvikiye Poyracık Sokak 8/2 80200 Şişli / İstanbul

Paylaş

Yorumlar